DJAVENA - Zwieńczenie Górne

VELESOV GLAS

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

Wydała cię na świat w bólach,
abyś wrócił do jej wnętrza,
święta ziemia, która twoje nogi niosła.
Jesteś częścią tego, gdzie życie się zaczyna.

Żywy płomień, głos Welesa,
droga tutaj kończy się.
To tu ofiara twojego życia płonie,
to tu złotnik staje się niemy.

Swój dom pozostawiasz dziś synom,
gdyż jutro chleb twoich rąk przyjmą.

Żywy płomień, głos Welesa,
droga tutaj kończy się.
To tu ofiara twojego życia płonie,
to tu złotnik staje się niemy.

Jak jeleń od rany pada,
tak ty powrócisz do Nawii.

Żywy płomień, głos Welesa,
droga tutaj kończy się.
To tu ofiara twojego życia płonie,
to tu złotnik…

Swój dom pozostawiasz dziś synom,
władzę oddajesz słowiańskiemu rodowi.
Już za tobą zostały dawne dzieła i cześć,
teraz odchodzisz w mrok.

Żywy płomień, głos Welesa,
droga tutaj kończy się.
To tu ofiara twojego życia płonie,
to tu złotnik staje się niemy.

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

velesovglas

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

rodilatebenasvetwvwboleznw
bysevwratilwvwxexitelo
svetazemlwaiżenogetinesla
ćęstwxsivwseggdiżitixenaćelo

żivwplamenwvelesovglas
pątwsemokonwćise
tesemożwrtvatvogżivotagorixa
tesemozlaticaxestwnema

svoxdomwostavlwaśdeneswsynomw
uboutrehlebwtvoxihrąkwprximą

żivwplamenwvelesovglas
pątwsemokonwćise
tesemożwrtvatvogżivotagorixa
tesemozlaticaxestwnema

xakoxelenwodjezvypada
vratiśiseitivnavxi

żivwplamenwvelesovglas
pątwsemokonwćise
tesemożwrtvatvogżivotagorixa
tesemozlatica

svoxdomostavlwaśdeneswsynomw
vlastwpredaeśislovenskixemurodwu
użezateboxądrevwenwdelaićwstw
semodeśiumrok

żivwplamenwvelesovglas
pątwsemokonwćise
tesemożwrtvatvogżivotagorixa
tesemozlaticaxestwnema

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

A Voice of Veles

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

She brought you into this world in pain,
just for you to return to her,
the sacred mother the earth that you walked.
Now you’re a part of where all life begins.

A living fire, a voice of Veles,
This is the end of your way.
This is where the sacrifice of your life burns,
This is where gold has no voice.

Today you’re leaving your home to your sons,
for tomorrow they’ll recive the fruit of your labow.

A living fire, a voice of Veles,
this is the end of your way.
This is where the sacrifice of your life burns,
this is where gold has no voice.

Like a stag daying from a wound,
You too will retrn to Navia.

A living fire, a voice of Veles,
this is the end of your way.
This is where the sacrifice of your life burns,
this is where gold…

Today you’re leaving your home to your sons,
and you pass the reign to your slavic lain.
Your glory and works are left behind,
As you’re walking away into the darkness.

A living fire, a voice of Veles,
this is the end of your way.
This is where the sacrifice of your life burns,
this is where gold has no voice.

© Copyright Orlina Martinov