DJAVENA - Zwieńczenie Górne

Trójoka wrona

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

Wrona obserwuje kraj pokryty śniegiem,
śledzi ścieżki zagubionych wędrowców.
Za murem, obca ziemia jest,
gdzie nie ma śladów człowieczych stóp.

On zna wszystkie losy historii,
dawne opowieści, które powinniśmy znać.
Oko wieszcza – czerwone jak krew –
widzi więcej niż wszystko, o czym ty kiedykolwiek śniłeś.

On dał tobie moc i skrzydła,
chociaż nie możesz chodzić.
Trójoka wrona jest w twoim sercu,
nadzieją jesteś ty,
by zmienić to, co nadchodzi
i ocalić nas wszystkich.

Wrona widzi wojownika na murze,
zna jego imię i przeznaczenie.
Święty ogień wydobywa serce z mroku,
w jego oczach śpi król na Północy.

Lód i ogień kryje twoja krew.
Nasze drogi są już znane.
Oko wieszcza rozumie pieśń prawdy,
którą brata serce śpiewa na murze.

On dał tobie moc i skrzydła,
chociaż nie możesz chodzić.
Trójoka wrona jest w twoim sercu,
nadzieją jesteś ty,
by zmienić to, co nadchodzi
i ocalić nas wszystkich.

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

troxokavrana

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

vranaposmatrazemlwevsnwege
sledistwóypogublwenwhpątnikov
izastqnomtoużdazemlwajestw
kdenemasledwćovećihnogw

onznavwsesądbinypovesti
preżdepritwćekyętrebaznat
okovqjacrvenoxakokrv
vidivwnvsegoćtokagwdeżtysnil

ondaltebimocikrila
xegdanemożeśhodit
troxo kavranaxestvswrwdcitvomw
nadeqxsity
bymenitćwtobądet
ispasitnasvsyh

vranavidivoxinanastqne
znatxegoimęisądbiną
svqtwoganwvedesrdceismraka
vxegooćwńswpitkarlnasevere

ledioganwćuvatvoqkrv
naśipątiużsątwpoznati
okovqjarazumetpesnwistine
kyxąbratrasrwdwcepevatnastqne

ondaltebimocikrila
xegdanemożeśhodit
troxokavranaxestvswrwdcitvomw
nadeqxsity
bymenitćwtobądet
ispasitnasvsyh 

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

Three-eyed raven

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

The crow watches the land of snow,
tracks the footsteps of those who are lost.
Beyond the Wall, there’s a strange land,
where the mankind is still unknown.

He knows all tales of our fate,
tales of the past (which) we all have to know.
Green seer’s eye – red like the blood –
Can see beyond what you’ve ever dreamed of.

He gave you the power and wings,
While you’re unable to walk.
The three-eyed raven is in your heart,
You’re the only hope,
To change the future
and save us all.

The crow watches the warrior on the Wall,
knows his name and fate.
Sacred fire raised his heart from the dark,
In his eyes you’ll see the King in the Nord.

Ice and fire are in your veins.
The future is already known.
Green seer’s eye understands the song of truth,
which the brother’s heart sings on the Wall.

He gave you the power and wings,
While you’re unable to walk.
The three-eyed raven is in your heart,
You’re the only hope,
To change the future
and save us all.

© Copyright Orlina Martinov