DJAVENA - Zwieńczenie Górne

Srdce v Ogni

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

Ogień! Ogień!
W czasie kiedy księżyc w pełni,
od dziecięcych snów i matki ramion odejdziesz.
W słońcu ziemi rodzisz się ponownie,
z niewinności nagi pył.
Brat już nie jest ci bratem,
ani siostra siostrą, oddech płomienny szept.
Z gniazda lecisz w świat,
łzy matki, ojca krew, przodków zew!
Ogień! Ogień!

Włosy płoną na cześć narodzin,
dawne istnienie zmieniasz w dym!
Rodzi się wolny sokół,
serce w ogniu, imię jego Słońca Syn!
Z ciemności się budzisz,
oddajesz siebie, przyjmujesz śmierci dar,
od dziś nie masz już własnego głosu,
na czole piszesz Welesa znak!

Włosy płoną na cześć narodzin,
dawne istnienie zmieniasz w dym!
Rodzi się wolny sokół,
serce w ogniu, imię jego Słońca Syn!
W tobie mąż i niewiasta się budzą,
dzisiaj zapisujesz w sercu kołowrót!
Sokole leć, w tobie początek i koniec,
wiatr życia, skrzydeł żar!

O dziecię gwiazd!
Niech ognisty wiatr w tobie płonie.
Włosy spadają, warkocze strzygą,
w płomienie wpada!
Z popiołu rodzi się moc!
Bez imienia wojownik się budzi!
Płonie ci Raróg!

Synu Słońca, Ziemi Córko,
od dziś jesteś mną a ja tobą.
Z prochu wstajesz, łzy matki, krew ojca!
Strzyż mu włosy strzyż!
Ogień! Ogień!

Włosy płoną na cześć narodzin,
dawne istnienie zmieniasz w dym!
Rodzi się wolny sokół,
serce w ogniu, imię jego Słońca Syn!
W tobie mąż i niewiasta się budzą,
dzisiaj zapisujesz w sercu kołowrót!
Sokole leć, w tobie początek i koniec,
wiatr życia, skrzydeł żar!

Święty ogniu płoń!
Z popiołu wstań!
Raróg! Płoń!

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

srdcevognwi

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

oganwoganw
naćaskędymesecplnioddetixihsnovmatiramenodeśi
vslncizemlweseznovarodiśsnevinostinagiprah
bratrużtebenebratrnisestrąsestradahplamenyśapt
sagnezdaletiśvsvetslzematiotcakrwvwdedovzev
oganwoganw

vlasygorxatćestwrodenwupreżdebytimenwaśvdymw
rodiseslobodansokolsrdcevognwiimemuslncasin
ismrakabudiśsepuśtaśsebeprimaśsmrtidar
oddeneswnemaśiużsvoxglasnaćelepiśeśvelesaglas

vlasygorxatćestwrodenwupreżdebytimenwaśvdymw
rodiseslobodansokolsrdcevognwiimemuslncasin
vtebemążiżenabudisedeneswpiśeśvsrdcikolovrat
sokoleletivtebepoćątakikraxvetarżitixakrilovżar

odetegvezd
daognenvetrvtebegorq
vlasypadaxąpletenkyreżą
vplamenepada
spepelarodisemocw
bezimenavoinwbudisegorqtirarog

syneslncazemledaśti
oddenedwjesimwnoxąaqteboxą
isprahavstaxeśslzematiotcakrwvw
reżmuvlasyreż
oganwoganw

vlasygorxatćestwrodenwupreżdebytimenwaśvdymw
rodiseslobodansokolsrdcevognwiimemuslncasin
vtebemążiżenabudisedeneswpiśeśvsrdcikolovrat
sokoleletivtebepoćątakikraxvetarżitixakrilovżar

svetyognegorispepelavstaniraroggori

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

A Heart in the Fire

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

Fire! Fire!
On the full moon
you will leave the childhood dreams and mother’s arms.
You are born again in the sun of the earth,
naked dust from innocence.
Your brother is not your brother anymore,
your sister is not your sister, breath is a fiery whisper.
You are leaving the nest and flying out into the world
mother’s tears, father’s blood, ancestors’ call!
Fire! Fire!

Hair is burning to honor the birth,
you are turning the old existence into smoke!
A free falcon is born,
a heart on fire, his name is the Son of the Sun!
From the darkness you are waking up,
giving yourself away, accepting gift of death.
From today on you do not have your own voice,
you are writing the sign of Weles on the forehead!

Hair is burning to honor the birth,
you are turning the old existence into smoke!
A free falcon is born,
a heart on fire, his name is the Son of the Sun!
In you, a man and a woman are waking up,
today you are writing a kolovrat in your heart!
Fly, falcon, in you there are the beginning and the end,
the wind of life, embers of the wings.

Oh, child of the stars!
Let the fiery wind burn in you.
Hair is falling, the braids are cut off!
They fall into the flames!
The power is born from the ashes!
The warrior nameless is waking up!
Rarog burns in you!

Son of the Sun, Daughter of the Earth,
you are me and I am you, from today on.
You are rising from the ashes, mother’s tears,
father’s blood!
Cut his hair, cut it!
Fire! Fire!

Hair is burning to honor the birth,
you are turning the old existence into smoke!
A free falcon is born,
a heart on fire, his name is the Son of the Sun!
In you, a man and a woman are waking up,
today you are writing a kolovrat in your heart!
Fly, falcon, in you there are the beginning and the end,
the wind of life, embers of the wings.

Sacred fire, burn!
Rise from the ashes!
Rarog! Burn!

© Copyright Orlina Martinov