DJAVENA - Zwieńczenie Górne

KAGDA

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

Gdybym miał głos, podążałby za tobą.
Gdybym miał serce, znalazłoby drogę.
Gdybym miał nogi, nie szczędziłbym sił.
Gdybym miał usta, czułabyś mój oddech.

Na wzniesieniu stała, dusza jej umierała,
na zorzę czekała, gdy luby powróci.
A tutaj noc zapada, nie przyniesie jej ukojenia,
daj, nocy, daj jej ukojenie, daj!

Niczym młode wilki,
wojowie spragnieni krwi,
horda niedźwiedzia!
O, kwiecie północy do boju!
Nie módl się, dziewczyno, za nim,
bitwa ma już swój osąd.
Po sławę idą, po kielich Nawii,
po wieczną pamięć i cześć!

Na wzniesieniu stała, dusza jej umierała,
na zorzę czekała, gdy luby powróci.
A tutaj noc zapada, nie przyniesie jej ukojenia,
daj, nocy, daj jej ukojenie.

Mrok odejdzie i słońce wzejdzie,
choć księżyc krwawy teraz świeci.
Rosa się budzi i jutro łzy odegna,
gdybym miał głos, podążałby za tobą.

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

kwgda

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

kwdgabymelglassledilbytebe
kwgdabymelsrdcenaiślobypątw
kwgdabymelnoginebyjxędilsile
kwgdabymelustaćulabymojwdah

navyswnwstaladusxaxoxumirala
nazorućekalaxegdalwubydoxde
asemonoćwpadaneprinesexoxmira
daxnoćidaxxoxmiradax

xakomladivlky
voxinipożudnikrvi
medvqdqorda
olvetesevernyvwbox
nemolisedevozaximw
bitvaimasvoxsądw
poslavuidąponavinblwudw
povećnąpamqtićestw

navyswnwstaladusxaxoxumirala
nazorućekalaxegdalwubydoxde
asemonoćwpadaneprinesexoxmira
daxnoćidaxxoxmir

mrokodeislncevwzexde
cemeseckrvavnynxasvetli
rosasebudiiutroslzeprogna
kwgdabymelglassledilbytebe

DJAVENA - Zwieńczenie Górne

If

DJAVENA - Zwieńczenie Dolne

If I had a voice it would be following you.
If I had a heart it would find the way.
If I had legs I wouldn’t save my strength.
If I had lips you would feel my breath.

She’s been standing on the hill, her soul dying,
waiting for the sunset, for her lover’s return.
But the night’s already falling, it won’t bring her peace,
night, bring her peace, bring her peace!

Like young wolves
bloodthirsty warriors,
like a horde of bears!
Pride of the north – march into the battle!
Girl, don’t pray for him
for the battle has its own judgement.
They’re marching for the fame, for the chalice of Navia,
for the eternal glory and remembrance!

She’s been standing on the hill, her soul dying,
waiting for the sunset, for her lover’s return.
But the night’s already falling, it won’t bring her peace,
night, bring her peace!

The darkness will fade away and the sun will rise,
though the moon’s shining blood red tonight.
Morning dew is waking up, tomorrow will wash the tears away,
if I had a voice it would be following you.

© Copyright Orlina Martinov